Call 773-702-0660

Pacjenta praw i obowiązków

  • Aby otrzymać jakości opieki medycznej i stomatologicznej bez względu na Twój wiek, płeć, religia, pochodzenie narodowe, preferencje seksualne, niepełnosprawność, stan zdrowia lub możliwość zapłaty.
  • Być traktowane z szacunkiem przez przyjaciela rodziny centrum zdrowia.
  • Do informacji zawartych w Twojej dokumentacji medycznej. Masz także prawo do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.
  • Do prywatności. Dyskusja, konsultacje, badania lub leczenia odnośnie pielęgnacji będzie zrobić dyskretnie.
  • Poufny charakter Twojej dokumentacji medycznej oraz innych informacji związanych z twój stan zdrowia.
  • Należy rozpatrywać w bezpiecznym i czystym środowisku.
  • Mają specjalne potrzeby spełnione, takich jak tłumacza ułatwiające komunikację.
  • O wyznaczenie osoby do podejmowania decyzji opieki zdrowotnej w Twoim imieniu, w przypadku tracisz możliwość zrobić.
  • Aby wcześniej dyrektyw dotyczących Twojej opieki medycznej i ich honorowane.
  • Aby złożyć skargę o pielęgnacji bez obawy przed karą, aby mieć swoje skargi napisał(a) recenzję i jeśli to możliwe, rozwiązać.