Call 773-702-0660
Senior Leadership Team
sabrina moore-smaller

Dyrektor finansowy

Sabrina G. Moore dołączył do przyjaciela rodziny Health Center (FFHC) w październiku 2005 r. nadzorowanie na dzień finansowych, zamówień, płatności i operacji pięć ośrodków zdrowia Wspólnoty. Moore pani otrzymała BS od Eastern Illinois University w 1980 roku i jest zarejestrowany certyfikat publiczny konto z 10-letnim doświadczeniem w podstawowej opieki zdrowotnej zarządzania finansami.

Przed dołączeniem do FFHC pracowała w University of Chicago, biologicznych nauk dywizji Dziekanat prowadzi projekcji i analizy przychodów opieki nad pacjentem, departamentu budżetu i służąc jako członek zespołu wdrażania oprogramowania IDX. Jako kontroler i asystent kontrolera dla przemysłu stalowego pani Moore prowadzi pełną odpowiedzialność za zarządzanie finansami i funkcji raportowania i wdrożony system kosztów jakości.