Call 773-702-0660

Przyjaciel rodzina zarządzająca zapewnia kierowanie i dowodzenie na rzecz misji centrum zdrowia zgodnie z ich obowiązków i organ nadzoru.

Większość członków Zarządu są osoby, którzy są obsługiwane przez centrum zdrowia i którzy, jako Grupa, reprezentują pacjentów obsługiwanych. Thoma

s Jones, przewodniczący

Sean Harden, wiceprzewodniczący

Carlos Meyers, Skarbnik

Maria McManus, sekretarz

 

Ethel Hall-Langworthy

Andre Rawls

Chandra L. Holts

Hector Rodriguez

Judy Juarez

Glenn Landmesser

Joanne Glenn